Boven foyer

13:30 - 14:05

Samen, leren, doen: hoe breng je een leer- en verbeterbeweging op gang?

Anja Holwerda, Janneke Metselaar en Sarah Walburg

Actuele kennis maakt zorg en beleid beter en passender. Echter in de hectiek van alledag hebben professionals en beleidsmakers maar weinig tijd of het ontbreekt aan goed overzicht van beschikbare kennis. Bovendien is veel kennis niet direct toepasbaar in de praktijk. En dat is jammer, want kennis is onmisbaar bij de onderbouwing van keuzes. Er is al zoveel bekend waar we in de praktijk ons voordeel mee kunnen doen. Wat helpt, is een lerende omgeving waarin professionals uit zorg, beleid, onderzoek en opleiding samen met ouders en jongeren beschikbare kennis en kunde verzamelen, doorontwikkelen, toepasbaar maken en inzetten in de praktijk. Dat is precies wat we als Kenniswerkplaats Jeugd Friesland doen.

Tijdens deze workshop worden de deelnemers meegenomen in de context van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en de ontwerpgerichte, actielerende aanpak in het kader van haar deelprojecten ‘Leren van praktijkervaringen’ en ‘Samenwerking onderwijs & zorg’. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren we hoe we ‘samen-leren-doen’ concreet vorm geven met behulp van leerbijeenkomsten en multidisciplinaire leernetwerken. Van en met elkaar leren, vanuit verschillende perspectieven, over grenzen en domeinen heen staat hierin centraal. Met als doel het gezamenlijk vertalen van geleerde lessen naar concrete oplossingen voor de actuele maatschappelijke vraagstukken. Naast praktijkverhalen en inspiratie krijgen de deelnemers concrete handvatten om meer ruimte te creëren om samen te leren en tot nieuwe oplossingen te komen, als ook een praktisch instrument waar ze morgen mee aan de slag kunnen in hun eigen leven en werksituatie.

Biografie

Anja Holwerda is senior onderzoeker, lid Kernteam en projectleider binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland van twee deelprojecten: ‘Leren van prakrijkervaringen’ en ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen’. Janneke Metselaar is Lector Zorg voor Jeugd bij NHL Stenden Hogeschool, lid van het Kernteam van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en projectleider van het deelproject ‘Samenwerking onderwijs & zorg’. Sarah Walburg is als onderzoeker betrokken bij het deelproject ‘Samenwerking Onderwijs & Zorg’ van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.