Leo

16:50 - 17:25

Arbeidsmarkt(en) Zorg

Arjen Edzes

Zijn verhaal gaat over de arbeidsmarkt in de zorg. En dat we uiteindelijk enorme tekorten gaan zien de komende 10, 15 of 20 jaar. In zijn presentatie gaat Arjen  in op hoe groot dat arbeidsmarktvraagstuk is in Noord-Nederland. Maar ook aan welke oplossingsrichting je kunt denken om daar wat aan te doen.
  1. Ten eerste heeft hij het over de vraag of we wel iedereen benutten, die we beschikbaar hebben. Dat gaat dus over het onbenutte arbeidspotentieel in Noord-Nederland, doordat mensen bijvoorbeeld in deeltijd werken. Maar voor een deel ook of we mensen van buiten Nederland moeten halen om in de gezondheidszorg te werken.
  2. Pijler 2 van zijn verhaal gaat er over of we het wel goed hebben georganiseerd. En of we niet meer toe moeten naar een leerrijke werkomgeving. Dat betekent dat we iedereen in de sector genoeg boeien en binden, zodat ze ook in deze sector blijven werken. Maar ook dat we ze continu moeten blijven scholen, omdat de ontwikkelingen in de zorg zo snel gaan. Daarnaast moeten we zorgen dat de werk- en arbeidsomstandigheden goed zijn om duurzaam te blijven werken.
  3. De derde pijler is de vraag of we de regio zelf, of een specifieke provincie, niet beter over het voetlicht kunnen brengen.

Biografie

Bio: Arjen Edzes is lector Regionale Arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen en universitair hoofddocent aan de vakgroep Economische geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is projectleider van het door het Nationaal Programma Groningen gefinancierde Talent in de Regio-programma. Hierin worden naast de ontwikkeling van een Talentmonitor (www.talentinderegio.com/talentmonitor) en een carrière & matchingtool door onderzoekers verschillende kennisthema’s (skillsmeting- en ontwikkeling, effectiviteit netwerken, employer branding, leven lang ontwikkelen) van de regionale arbeidsmarkt van de toekomst belicht.