Kleedkamer 2

13:30 - 14:05

Stedenbouw en gezondheidsverbetering: hoe bewoners in Groningen hun wijk herontwerpen.

Cor Wagenaar, Derk den Boer en Marieke Zwaving

Lopen of fietsen (in plaats van de auto of de bus te pakken), veel en goed onderhouden groen dat uitnodigt om er gebruik van te maken, veilige plekken om te spelen, te bewegen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten – het is maar een kleine greep uit de filosofie van de gezonde stad. De manier waarop we onze steden inrichten kan gezondere leefstijlen bevorderen of frustreren. Het onderzoek naar Paddepoel, een wijk die in de jaren zestig in de stad Groningen werd gebouwd, illustreert hoe met behulp van de bewoners, de kennis van stedenbouwkundigen en architecten, en de kernwaarden van het gezonde stad model een gezondere wijk kan ontstaan.

Biografie

Cor Wagenaar, prof.dr. in de geschiedenis en theorie van de architectuur en stedenbouw, Rijksuniversiteit Groningen + universitair hoofddocent TU Delft; Derk den Boer, wijkbewoner Paddepoel en beeldend kunstenaar; Marieke Zwaving, programmamanager Gezonde Stad gemeente Groningen.