Kleedkamer 1

16:50 - 17:25

Innovaties in Informele Zorg

Desirée van der Wijk en René van der Most

In de Provincie Groningen wordt op diverse plekken gebouwd aan innovaties in de informele zorg. Van de dorpsondersteuner tot Koken in het Westerkwartier en het Netwerk Positieve Gezondheid. In dit Kenniscafé onderzoeken we de rode draad van deze vooruitstrevende initiatieven. Welke leidende principes kunnen we tot nu toe vaststellen? Wat vragen deze innovaties van de systeemwereld van gemeentelijk en provinciaal beleid? En hoe zorgen we ervoor dat deze initiatieven een duurzaam karakter krijgen?

Biografie

 Hieke Ferwerda, werkt voor provincie Groningen als senior beleidsadviseur Zorg en Gezondheid. Daarnaast werkt ze als programmamanager voor Regio Deal Oost-Groningen. Vanuit haar enthousiasme en passie voor mensen zet ze zich samen met haar collega’s in om het verschil te maken. Vandaag neemt ze u als gespreksleider mee in het onderwerp Innovaties in de informele zorg.  René van der Most, werkt voor Zorg Innovatie Forum als senior adviseur. Hij is projectleider op uiteenlopende projecten in Noord Nederland. Thema’s waar hij vertrouwd mee is, zijn gezondheidsachterstanden, ervaringskennis, Public Health, Jeugd, Jonge mantelzorg en de implementatie van zorgtechnologie. Vandaag is hij één van de sprekers die iets gaat vertellen over de Veenkoloniën.  Desirée van der Wijk, werkt voor provincie Groningen als beleidsadviseur Gezondheid en Leefbaarheid. Daarnaast werkt ze als beleidsmedewerker Publieke Gezondheid voor de gemeente Westerkwartier. Vanuit haar passie voor gezondheid, voedsel en participatie zet ze zich samen met haar collega’s, zowel gemeentelijk als provinciaal in om iets te betekenen voor de inwoners van de provincie Groningen. Vandaag is ze één van de sprekers die iets gaat vertellen over het innovatieve project ‘Samen koken in het Westerkwartier’.