Leo

13:30 - 14:05

Blijven functioneren rondom ziekenhuisopnames door veerkracht

Geert van der Sluis

In mijn sessie wil ik ingaan op het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat we in ons ziekenhuis en ook daarbuiten uitvoeren. Hierin leren we steeds meer over het vermogen of het onvermogen van mensen om zich aan de impact van een ziekenhuisopname of een medische behandeling aan te passen. Maar ook hoe een persoon wel of niet in staat is de mentale, sociale en fysieke stress die gemoeid gaat met ziekenhuisopnames op te kunnen vangen. Bezit deze persoon de veerkracht om uiteindelijk weer optimaal mee te kunnen doen in de eigen sociale en fysieke woon en leefomgeving? Naast in te gaan op het mechanisme hierachter wil ik vooral een aantal oplossingsrichtingen aandragen en van gedachten over wisselen.

Biografie

Geert van der Sluis werd op 2 maart 1977 geboren in Drachten. Na het voltooien van de Havo aan het Stellingwerfcollege te Oosterwolde ging hij in 1994 fysiotherapie studeren aan de Hanzehogeschool Groningen, een opleiding die hij in 1998 afrondde. Van 1998 tot 2002 studeerde hij Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische technieken (MBRT) aan de Hanzehogeschool Groningen. Na een periode van klinische ervaring in zowel radiotherapie (Radium hospital, Oslo)  als fysiotherapie (Nij Smellinghe, Drachten) te hebben opgedaan, behaalde hij in 2007 zijn master klinische gezondheidswetenschappen. In 2013 is hij gestart met promotieonderzoek, naast zijn werk als fysiotherapeut. Dit traject was een samenwerking tussen Nij Smellinghe en de Universiteit van Maastricht. Voor Geert een mooie gelegenheid om wetenschappelijk onderzoek te doen in de dynamiek van de praktijk van alledag. Door als onderzoeker ingebed te zijn in de praktijk kon hij een transitieproces op een afdeling orthopedie leiden en wetenschappelijk onderzoeken. Binnen deze transitie speelden onder andere prehabilitatie, voorspellen van patiëntuitkomsten en fysiek activeren van patiënten rondom de chirurgische ingreep een belangrijke rol. Ook was Geert betrokken bij regionale en landelijke initiatieven rondom prehabilitatie en richtlijnontwikkelingen. Hij geeft op regelmatige basis gastcolleges op verschillende hogescholen over zorgvernieuwing en voorbereiding van patiënten rondom een chirurgische ingreep. Onderzoeksresultaten zijn ook gedeeld op verschillende nationale en internationale congressen. Na afronding van zijn promotieonderzoek in 2018 werkte hij anderhalf jaar als projectleider value based healthcare in OLVG Amsterdam. In zijn huidige werk als fysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten, heeft hij tevens een positie als programmaleider Onderzoek en innovatie rondom perioperatieve gezondheid. Sinds 1 november 2021 is hij aangesteld als bijzonder lector aan de Hanzehogeschool Groningen met een leeropdracht omtrent hetzelfde thema.