Boven foyer

16:00 - 16:35

C4Youth: Ouders en jongeren gelijkwaardige partners in het actieonderzoek naar thuiszitters

Hermien Maarsingh

Het kennis en leeratelier van C4Youth richt zich op het complexe vraagstuk rond thuiszitters en schooluitval. Er wordt al jaren op ingezet, maar het aantal schooluitvallers neemt niet af. Door middel van actieonderzoek hebben we het vraagstuk samen met ouders, jongeren, uitvoerende professionals, beleidsmakers en wetenschappers afgepeld. Aan welke knoppen kunnen we draaien om alle jongeren de kans te bieden op ontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk normaliseren en maatwerk bieden waar nodig? Tijdens de sessie wordt ingegaan op de werkwijze, het effect en de stand van zaken. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar ervaringen van de deelnemers aan de sessie.

Biografie

Hermien Maarsingh is als senior adviseur werkzaam bij CMO STAMM. Sinds 1,5 jaar is zij projectleider van het kennis en leeratelier van C4Youth dat zich richt op thuiszitters.