Boven foyer

16:50 - 17:25

Zorghuisvesting bestaat niet meer...

Karen Langevoort en Wendy Ottervanger

  • Wat heb je nodig in het wonen als je een zorgvraag krijgt? Waar staan we als samenleving op het gebied van huisvesting en zorg en hoe houden we dit toekomstbestendig?
  • Wat zouden we zelf willen?
De zorgvraag verandert, het aanbod verandert en de maatschappij verandert. De verschillende maatschappelijke vraagstukken die er zijn, zoals het huidige woningtekort en te weinig differentiatie in woningtype, de vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens, de afbouw van 24-uurs zorg voor mensen met een (lichte) ondersteuningsvraag in relatie met een snel oplopend tekort aan zorgmedewerkers, zijn niet meer door iedere organisatie afzonderlijk op te lossen. In deze sessie nemen we je mee in de ontwikkelingen rondom zorg en huisvesting, waarbij we verschillende denk- en oplossingsrichtingen met elkaar verkennen vanuit de ontwikkeling van positieve gezondheid. Wat betekent positieve gezondheid bij het ontwerpen van een gebouw?

Biografie

Karen Langevoort en Wendy Ottervanger zijn als ontwikkelaars van strategie en concepten werkzaam bij HevoFame en ondersteunen vanuit deze rol organisaties bij het opstellen van de visie op wonen en zorg, het ontwikkelen van bijbehorende strategieën en vervolgens het ten concretiseren en ten uitvoering brengen. Hierbij nemen we organisaties mee in het eerlijke verhaal over de toekomst, maar tegelijk laten we hen ook dromen over de kansen die deze toekomst biedt. Om even uit de drukte van alle dag te komen en een blik over de horizon te werpen. Over HevoFame HevoFame is een planontwikkelbedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag. Wij geloven dat mensen met een ondersteuningsvraag gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Inclusiviteit begint bij de persoonlijke leefwereld van mensen. We ontwikkelen op gebiedsniveau samenhangende concepten van wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. In samenwerking met zorgorganisaties, corporaties en beleggers worden woonconcepten ontwikkeld voor een breed aantal doelgroepen met een (intensieve) zorg- en ondersteuningsvraag.