Kleedkamer 2

15:10 - 15:45

Formele en informele zorg slaan handen ineen in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen

Marian Beltman en Harm Stubbe

Het project Wedde dat ‘t lukt! is opgezet door de huisarts Hans Berg, die door de verbinding tussen de informele en formele zorg, de inwoners zolang mogelijk thuis wil laten wonen. Binnen het project draait het om intensieve samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. De samenwerking met de huisarts ziet er als volgt uit: De huisarts of zijn POH organiseert elke 6 weken een MDO (Multi Disciplinair overleg) De WMO consulente en de dorpsondersteuner zijn bij dit MDO aanwezig. De Verpleegkundigen van de verschillende zorg organisaties schuiven aan. Iedereen geeft van te voren aan welke patiënten er besproken moeten worden. Afhankelijk van de cases die wordt ingebracht wordt er gekeken welke professionals er nodig zijn. Dit om een ieder hun tijd zo nuttig mogelijk te besteden. Dorpsondersteuner De dorpsondersteuner is zeer zichtbaar in het dorp en werft vrijwilligers om de informele zorg te verlenen en activiteiten te organiseren. De dorpsondersteuner kan bovendien problemen signaleren ze  probeert samen met de inwoner een oplossing te vinden, als het kan met een vrijwilliger maar als de problemen te complex zijn of niet passend bij een vrijwilliger verwijst ze door naar de professionele zorg of andere professionals  De dorpsondersteuner werkt vanuit het dorpshuis, het hart van het dorp, waar ondersteuningsvragers, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. De workshop zal vooral over de dagelijkse praktijk gaan. Kijk voor meer informatie op https://weddedathetlukt.nl

Biografie

Biografie: Marian Beltman (45) is dorpsondersteuner bij Stichting Wedde dat ‘t lukt sinds 1 januari 2019. Daarvoor is ze dorpsondersteuner geweest bij Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen en casemanager bij Samen oud. Marian heeft veel ervaring in de intramurale ouderenzorg waar ze in 1998 begonnen is in verpleeghuis ‘t Blauwbörgje in Groningen en daarna geruime tijd werkzaam geweest is als activiteiten begeleidster en coördinator vrijwilligers in o.a Zorgcentrum Menterne.