Boven foyer

15:10 - 15:45

Trendbreuk Zuid-Limburg. Van programma naar netwerk?

Marjon Hulst

De gezondheidssituatie in Zuid-Limburg moet veranderen. Daar zijn provincie, gemeenten en maatschappelijke partners het over eens. Er is een ware trendbreuk nodig om tot verandering te komen. Dat leidde in 2018 tot de start van het programma ‘Trendbreuk Zuid-Limburg’. Kernwoorden van Trendbreuk: massa, focus, daadkracht en meerjarige, regionale aanpak. De ambitie voor 2030 is stevig: 25% inlopen op de gezondheidsachterstand t.o.v. Nederland. Hierbij wordt gefocust op de periode ‘van kinderwens tot kinderwens’. Een stuurgroep met programma-bureau vormt het centrale hart en zorgt o.a. voor verbinding, jaagt projecten aan, zoekt mee naar financieringskansen en toont resultaten. Trendbreuk is inmiddels een netwerkorganisatie die laat zien dat krachten bundelen loont en leidt tot successen. Vanuit de wens tot borging en verduurzaming van de Trendbreuk-aanpak, is er behoefte aan versterking van de netwerkorganisatie.  En terwijl Trendbreuk steeds steviger stappen zet, blijft ook de wereld continu in beweging: denk aan ontwikkelingen als IZA, GALA, WoZo, aan lopende trajecten als regiodeal Zuid-Limburg, NOVI en Werkcentrum ZL, maar ook aan actuele crises rondom thema’s als Covid, energie, Oekraïne, armoede. Trendbreuk bezint zich momenteel op haar toekomst: welke inhoudelijke doelen stellen we komende jaren centraal, welke uitgangspunten horen daarbij, hoe gaan we dat realiseren? Hoe borgen we bewezen interventies op structurele wijze? Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan op de in beweging zijnde context en vooral hoe doen we dat SAMEN. In deze sessie praten we over de successen, maar zeker ook over de uitdaging die ons te wachten staat,  willen we graag ervaringen delen en gebruik maken van elkaars ideeën en goede voorbeelden.

Biografie

Marjon Hulst is strategisch beleidsmedewerker bij de GGD Zuid Limburg en richt zich met name op het programma Trendbreuk dat de ambitie heeft om de  gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25% in te lopen. Zij is sinds 2008 in dienst bij de GGD Zuid Limburg in diverse functies en vanaf 2014 actief betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van de achterblijvende gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Dit onderzoek leidde tot het rapport ‘Op zoek naar de Limburg Factor’ dat de basis vormde voor het programma Trendbreuk. Marjon onderzocht in 2018 de succes-en faalfactoren om de trendbreuk in gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg te realiseren en was nauw betrokken bij de voorbereidende stappen die destijds werden gezet. Stappen zoals de start van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, de Sociale Agenda van Provincie Limburg, de regionale gezondheidsnota Zuid Springt eruit en de beweging Limburg Positief Gezond.