Kleedkamer 1

14:20 - 14:55

Samen werken aan ons welzijn - Bouwen aan een netwerk voor informele hulp en contact.

Niek Hagoort en Hetty Sibma

Trynwalderein zet zich er voor in, dat ouderen zo lang mogelijk in de Trynwalden kunnen blijven wonen, te midden van familie en vrienden, binnen een netwerk dat ‘ Zorg voor elkaar’ en wederkerigheid centraal stelt en zich actief inzet voor ieders welzijn en voldoende voorzieningen. De stichting bouwt samen met burgers in de 7 dorpen aan een netwerk, waarbij vraag en aanbod van hulp en contact bij elkaar wordt gebracht. Dit wordt ondersteund en bewerkstelligd door een aantal Ferbiners. Informele zorg en praktische hulp draagt zo bij aan meer welzijn en zelfstandig leven. De stichting is gericht op een toekomst met meer ouderen en  minder formele zorg. De inzet van informele hulp biedt kansen maar ook uitdagingen. In de sessie willen we enkele uitdagingen met u delen. – Blijven wonen in de regio vraagt ontschotting van WMO, zorgverzekeringswet en WLZ en met toegankelijkheid via 1 loket en doorzettingsmacht. Hoe bereiken we dit? -Hoe kunnen formele en informele zorg met elkaar samenwerken. -Hoe borgen we onze onafhankelijkheid ten opzichte van gemeente en zorgaanbieders. -Hoe kunnen we de drempel voor het vragen naar informele hulp verlagen ?    

Biografie

Trynwalden is een landelijk gebied ten oosten van Leeuwarden in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Er is een actief verenigingsleven met veel betrokkenheid met en voor elkaar. Er wonen in het gebied ruim 8000 mensen waarvan meer dan 2000 ouderen. Stichting Trynwalderein is een spin-off van de actie ‘behoud Noflik Wenje’. Deze zorglocatie dreigde wegbezuinigd te worden, met als gevolg dat de bewoners buiten de streek moesten gaan wonen. Het lukte om de woonvorm te behouden. Vanuit deze situatie is de Stichting verder gegaan met het zich inzetten van welzijn voor ouderen in de brede zin. De Stichting wil graag de belangen behartigen van ouderen en wil daarom een gesprekspartner zijn bij beleidsmakers binnen gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.