Boekenzaal

16:50 - 17:25

Transitiebereidheid naar gezondheid; een persoonlijke en regionale uitdaging!

Paul Beenen

Binnen Hi!Noord leveren we een bijdrage aan de Noordelijke infrastructuur om tot een transitie in gezondheid en zorg te komen. Dit transitiedenken vraagt zowel van individuen als van organisaties anders denken. Hoewel termen als transformatie, transitie, systeemverandering vaak gebruikt worden is de vraag of de onderliggende logica en de consequenties altijd worden gedragen. Oftewel hebben we een transitie gereedheid (“readiness”) en de kennis en vaardigheid hiervoor? En hoe belangrijk is dit eigenlijk? Na een korte introductie gaan we in discussie met elkaar in een “gallery walk”. hierin zijn een viertal stations waarin een perspectief met statements is geschetst waarin onderliggende thema’s in kleine groepjes wordt besproken: – individueel ervaren urgentie in relatie to collectieve urgentie – multil-level reflexieve monitoring als antwoord op lange termijn missiegericht werken – democratisering als basis van een transitiegericht innovatie-ecosysteem. – Missiegericht onderzoek en innovatie als strategie in transitie. Ik word in deze workshop ondersteund door de academie van Hi!Noord.

Biografie

Vanuit de Hanze richt ik mij op hoe vorm te geven aan de transitie van gezondheid en welzijn en de aanpalende onderwijstransitie. Ik doe dit primair vanuit het Centre of Expertise Healthy Ageing en de master Healhty Ageing Professional in de Hanzehogeschool. Daarnaast ben ik UNESCO chair holder futures literacy, lid van het project management van Hi!Noord en werkzaam in de academie van Hi!Noord.Ik werk vanuit een aantal internationale projecten en initiatieven aan genoemde transities waaronder suswell.eu, ecolah.eu en de educational board van AJSPH. Ik ben gezondheidswetenschapper en ben van huis uit fysiotherapeut.