Kleedkamer 2

16:50 - 17:25

Natuur en Gezondheid

Tjisse Brookman

Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor deze stelling, maar binnen de gezondheidszorg is de (ondersteunende) inzet van natuur nog geen gemeengoed. In deze workshop wordt hier aan de hand een aantal voorbeelden dieper op ingegaan.

Biografie

Tjisse Brookman is Adviseur natuur en gezondheid en zet zich in om mensen bewust te maken van de invloed die ze zelf hebben hebben op hun eigen woon-,werk-, leefomgeving én hun gezondheid en hoe natuur daar positief aan kan bijdragen. Dit doet hij door o.a. mee  te werken aan onderzoeken naar de relatie tussen natuur en gezondheid en deze uitkomsten te vertalen naar concrete toepassingen.