Kleedkamer 1

13:30 - 14:05

Samenwerken met de bibliotheek aan het versterken van (digitale) gezondheidsvaardigheden van mensen

Yolanda Timmer en Froukje Stuursma

Eén op de vier volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Ook is het voor veel mensen niet vanzelfsprekend om gebruik te maken van digitale zorg (e-health). De bibliotheek kan hierin ondersteunen. Zij helpt mensen op een laagdrempelige manier om hun weg te vinden in een veranderende maatschappij. Ook op het gebied van zorg en gezondheid. Bibliotheken organiseren bijvoorbeeld activiteiten rondom een gezonde leefstijl, of leren mensen in workshops hoe zij online patiëntenportalen kunnen gebruiken. Steeds vaker slaan de bibliotheek en de zorgpartijen de handen inéén om ervoor te zorgen dat mensen kunnen meedoen. Maar hoe werk je op een goede manier samen, en wie doet wat? En hoe is de doelgroep betrokken? Daarmee gaan we aan de slag in deze workshop. Lees hier het interview dat we met Froukje hadden.

Biografie

Yolanda Timmer en Froukje Stuursma werken beiden als adviseur basisvaardigheden bij Biblionet Drenthe. Zij adviseren en ondersteunen bibliotheken in de provincie Drenthe bij het bevorderen van de vaardigheden die mensen nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden. Vanuit hun functie brengen zij ook op provinciaal niveau verbindingen tot stand en stimuleren zij samenwerking tussen diverse partijen.