We gaan enorme tekorten zien op de arbeidsmarkt in de zorg

Lector Regionale Arbeidsmarkt Arjen Edzes

We hebben Arjen Edzes aan de lijn in de week voor dat hij het podium van het Gezondheidsfestival in Leeuwarden betreedt. Hij is lector Regionale Arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen en bovendien universitair hoofddocent aan de vakgroep Economische geografie van de Rijksuniversiteit Groningen.

We spreken hem in zijn rol als projectleider van het Talent in de Regio-programma. ‘Dat gaat over de arbeidsmarkt van de toekomst. Ik probeer die arbeidsmarkt te verbeteren. Bijvoorbeeld met een carrière & matchingtool. Daarnaast maken wij de Talentmonitor en doen onderzoek op allerlei terreinen zoals vacatureontwikkeling, levenslang ontwikkelen en ‘employer branding’. Dat gaat trouwens niet alleen over zorg. Anderhalve week geleden heb ik een verhaal verteld over de technieksector. Daar geldt in grote lijnen hetzelfde voor als waar we in de zorg tegen aan lopen. Die arbeidsmarktvraagstukken zijn generiek of je het nu over ict, zorg of techniek hebt. Wel goed om te benoemen is dat de zorg de grootste sector is in Noord-Nederland met 162.000 medewerkers. Dat is 22% van het totale arbeidspotentieel.’

Waar gaat jouw verhaal 28-11 over?

‘Mijn verhaal gaat over de arbeidsmarkt in de zorg. En dat we uiteindelijk enorme tekorten gaan zien de komende 10, 15 of 20 jaar. En in mijn presentatie ga ik in op hoe groot dat arbeidsmarktvraagstuk is in Noord-Nederland. Maar ook aan welke oplossingsrichting je kunt denken om daar wat aan te doen.’

Kun je een paar dingen benoemen waar je aandacht aan besteedt?

‘Ten eerste heb ik het over de vraag of we wel iedereen benutten, die we beschikbaar hebben. Dat gaat dus over het onbenutte arbeidspotentieel in Noord-Nederland, doordat mensen bijvoorbeeld in deeltijd werken. Maar voor een deel ook of we mensen van buiten Nederland moeten halen om in de gezondheidszorg te werken.’

‘Pijler 2 van mijn verhaal gaat er over of we het wel goed hebben georganiseerd. En of we niet meer toe moeten naar een leerrijke werkomgeving. Dat betekent dat we iedereen in de sector genoeg boeien en binden, zodat ze ook in deze sector blijven werken. Maar ook dat we ze continu moeten blijven scholen, omdat de ontwikkelingen in de zorg zo snel gaan. Daarnaast moeten we zorgen dat de werk- en arbeidsomstandigheden goed zijn om duurzaam te blijven werken.’

‘De derde pijler is de vraag of we de regio zelf, of een specifieke provincie, niet beter over het voetlicht kunnen brengen. Dat mensen hier graag willen komen werken. Maar ook om te voorkomen dat ze weggaan als ze hier worden opgeleid. Dat geldt zeker voor hoger opgeleiden, waarvan we weten dat ze mobieler zijn in hun verplaatsingsgedag. Bovendien weten we van artsen dat de kans groter is dat ze blijven als ze hier worden opgeleid. De binding met de regio is van belang om ze daartoe te verleiden. Dan gaat het om het creëren van voldoende opleidingsplekken. Voor praktisch opgeleiden zijn die plekken er wel, maar zijn stageplekken juist weer een dingetje.’

Heb je nog een boodschap voor de bezoekers van het festival?

‘Het wordt een heel leuk verhaal. Goed om ook even op de website Talentinderegio.com te kijken. Belangrijk voor mensen in de sector, maar ook voor werkgevers. Mijn boodschap is altijd dat oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken niet buiten de organisaties liggen, maar juist erbinnen. Werven op de arbeidsmarkt is normaal. Dat is een klassieke reactie op de vraag die ontstaat naar medewerkers. Maar ik denk dat je beter hele goede arbeidsomstandigheden kunt creëren, met een goede leeromgeving en meer stageplekken.’

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan