Rebellenpodium

16:00 - 16:40

Kansen en uitdagingen voor de gezondheidszorg

Marcel Levi

Het is een hele opgave de kosten die gepaard gaan met een steeds betere gezondheidszorg voor een steeds grotere groep ouder wordende mensen in de hand te houden. En als er niets verandert zullen er ook steeds meer mensen nodig zijn om al die zorg te verlenen, terwijl er nu al tekorten in zorgpersoneel bestaan. Om de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden is het nodig de zorg anders te organiseren, zullen zorgprofessionals hun werk anders moeten inrichten en zullen we met innovatieve veranderingen de zorg uitvoerbaar moeten houden. Nu is het moment om de nodige transformaties in de gezondheidszorg in gang te zetten en te realiseren: een uitdaging voor de zorgprofessional van de 21 eeuw ! Ik neem jullie mee in mijn visie op de toekomstige zorg en een paar voorbeelden van anders organiseren.

 

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan