Revolutie

11:00 - 11:40

Leven in een gezonde omgeving

Floor Milikowski

Marktwerking, schaalvergroting, globalisering en de terugtrekkende overheid hebben op veel plekken in het land geleid tot ernstige verschraling van de leefomgeving. Of het nu gaat om praktische voorzieningen als winkels, een bibliotheek of een huisarts in de buurt of gewoon om een fijne woning, voor veel mensen is het niet meer vanzelfsprekend. Een gezond leven gaat niet alleen om goede zorg, gezond eten en genoeg bewegen maar ook om een plek waar je op een prettige manier de verschillende fases van je leven kunt doorbrengen.

Hoe zorgen we dat een prettige leefomgeving geen luxeproduct wordt maar een vanzelfsprekende situatie voor alle Nederlanders? Welke veranderingen zijn er nodig in ons denken, ons beleid en ons handelen om de voorwaarden hiervoor te scheppen? Floor Milikowski laat zien hoe het omarmen van andere uitgangspunten kan leiden tot een mooier land voor iedereen.

Biografie

Floor Milikowski is journalist en sociaal geograaf. Voor De Groene Amsterdammer schrijft ze over onderwerpen als stad en land, brede welvaart, stedelijke en regionale ontwikkeling, wonen, werken en de groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk. Haar onderzoek resulteerde in de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021).

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan