Museum schip

11:00 - 11:40

Van Kans naar Kracht

René van der Most, Karst Dekkema

Het programma Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als regionaal programma dat meerjarig de gezondheid van inwoners in de veenkoloniën een impuls geeft. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft onlangs een aantal adviezen uitgebracht over het verkleinen van gezondheidsachterstanden en extra aandacht voor regio’s waar deze achterstanden prominent aanwezig zijn. Hieruit is (nogmaals) duidelijk geworden dat het verkleinen van gezondheidsachterstanden een weg van de lange adem is. Uit de adviezen worden verschillende aandachtspunten meegegeven die merendeels al in de praktijk gebracht in onze regio. KvdVK heeft deze kennis en ervaring gebundeld in het manifest van Kans naar Kracht. Dit manifest biedt acht krachtige sleutels om gezondheidsachterstanden aan te pakken en daarmee de zorg voor elkaar overeind te houden. Tijdens deze sessie zullen we stil staan bij deze sleutels en willen we deze graag verder met u concretiseren. Ook bieden wij u de mogelijkheid om u tijdens het Gezondheidsfestival aan te sluiten bij de beweging en het manifest te ondertekenen. Doet u mee?

Biografie

René van der Most, senior adviseur Zorg Innovatie Forum en programmaleider Kans voor de Veenkoloniën
Karst Dekkema, junior programmamedewerker Kans voor de Veenkoloniën

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan