Harttheater

11:00 - 11:40

Samen leren transformeren

Hi!Noord Academie

Veel van ons voelen het ongemak van de grote maatschappelijke opgaven. Landelijk en regionaal worden in rap tempo transitieagenda’s geformuleerd. Ook de manier waarop wij gezondheid georganiseerd hebben in onze publieke gezondheidszorg en zorg- en welzijnsysteem zijn onvolhoudbaar en roepen om een systeemverandering. We praten er veel over, en er wordt dringend opgeroepen tot actie!

Maar zijn we er ook klaar voor? Kunnen we wel uit onze eigen systemen denken waarin de opgegroeid en vaak ook opgeleid zijn? En hoe doen we het dan? Hebben we de vaardigheden? Met andere woorden zijn we als individuen, als groep of organisatie transitie ready? En wat is dat dan?

In deze workshop beginnen we met de urgentie maar ook met het besef dat juist als de opgaven een totaal andere houding, of zelfs wereldbeeld vraagt, moeten we ook durven stil staan. Waar staan we zelf? En hoe kunnen we voorbij het denken komen dat de problemen juist gecreëerd hebben?

In de workshop staan we stil bij dit bewustwordingsproces en doen we gezamenlijk een workshop om onze eigen beginpositie en mogelijke rol als rebel te bepalen of te relflecteren op de rebel die al bent.

 

Door de Hi!Noord Academie

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan