16:50 - 17:25

Je gaat het pas zien als je het doorhebt!

Gerjan Navis

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

Biografie

Gerjan Navis is internist-nefroloog in het UMCG em hoogleraar Experimentale nefrologie (2000) binnen de afdeling Inwendige Geneeskunde. Vanaf oktober 2015 bekleedt zij tevens de leerstoel Voeding in de Geneeskunde in het investeringsprogramma Nutrition & Health van de RUG. Ze is voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Nierstichting Nederland, vice-voorziter an de commissie langdurige zorg van ZON-MW, en lid van de Gezondheidsraad. Ze was projectleider van de Kennissynthese Voeding bij Chronische Ziekte (ZON-MW/VWS, 2017) en lid van de taakgroep Preventie van de Nationale Wetenschapsagenda. haar onderzoek is multidisciplinair en richt zich op preventie van de complicatie bij nierschade met farmacologische en niet-farmacologische strategieen, in het bijzonder leefstijlmanagement in de secundaire preventie. Dit bouwt zij, ism partners uit de zorg, en de Aletta Jacobs School for Public Health, uit tot het concept van Lifestyle Medicine, waarin de sterke punten van public health (orgaan overstijgende preventie) en curatieve zorg (meten en vervolgen) worden gecombineerd.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan