Museum rechtbank

16:00 - 16:40

Reguleren leefomgeving is geen betutteling

Brigit Toebes

Brigit Toebes gaat in haar presentatie in op de manier waarop wij onze leefomgeving gezonder kunnen maken met behulp van recht en beleid. Zij zet in op ‘waarden, wetten en doelen’. Waar staan wij voor in onze samenleving als het gaat om gezondheid? Welke waarden en rechten spelen een rol? Zij zal onder meer uitleggen waarom obesitas een zaak is van mensenrechten. En hoe ver mag de overheid gaan in het reguleren van onze leefomgeving en ons gedrag? Hoe, ten slotte, bereiken we écht resultaat?

Biografie

Brigit Toebes is sinds een jaar wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. Zij is tevens hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar onderzoek richt zij zich op de rol van het recht bij het bevorderen en beschermen van de gezondheid. Van huis uit mensenrechtenjurist, stelt zij zich op het standpunt dat wij allen recht hebben op een gezonde leefomgeving, en dat de overheid de verplichting heeft om die leefomgeving te reguleren.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan