Majoor van Swieten

11:00 - 11:40

Domein Overstijgende Samenwerking

Roeli Mossel en Evelien Klunder

Zorg over een andere boeg organiseren, doen wat nodig is voor een inwoner en werken aan een goede samenwerking tussen inwoners, gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar in de ondersteuning van dorp of wijkgenoten. Het samenleven actief invulling geven. Dat is Domein Overstijgende Samenwerking. Het gaat over omzien naar elkaar, elkaar helpen. En waar het nodig is de inzet en de samenwerking met de professionele zorg.
In deze sessie vertellen Roeli Mossel en Evelien Klunder over de ervaring in Hollandscheveld en hoe DOS in steeds meer gemeenschappen (dorpen en wijken) vorm krijgt in Drenthe en Groningen.

Biografie

Roeli Mossel is bestuurder van NNCZ en is vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van Domein Overstijgende Samenwerking. Evelien Klunder is strategisch beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Hoogeveen/De Wolden en vanuit gemeentelijk perspectief betrokken bij de ontwikkeling.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan