Majoor van Swieten

12:00 - 12:40

Het Bewonersinitiatief ‘Grolloo Zorgt’ doet er toe!

Roelof Dilling en Siny Vink

“Een leven lang met plezier in Grolloo wonen”, hoe mooi is dat?!
Maar doet het Bewonersinitiatief ‘Grolloo Zorgt’ er echt toe? Of weet de systeemwereld wat goed voor ons is?
Participeren bewonersinitiatieven als gelijkwaardige partner in de keten van zorg en welzijn?
Waar liggen de grenzen bij de inzet van vrijwilligers?
Hierover en over hun ervaringen met de samenwerking, het dorpsloket, domotica en effectmeting gaat de workshop van Siny Vink en Roelof Dilling namens Grolloo Zorgt.

Biografie

Siny Vink, Dorpscoördinator Grolloo en Omstreken / Ouderenadviseur
Roelof Dilling, voorzitter Bewonersinitiatief Grolloo Zorgt

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan