Museum schip

14:00 - 14:40

Geboeid door de systeemwereld

Roelof Dilling, Piet Wolters, Toine Fennis en Annemieke Visser

Ben je benieuwd naar de impact die initiatieven vanuit inwoners kunnen hebben? En ook naar wat initiatieven nu zo succesvol maakt en belemmerd? Kom dan naar de workshop ‘Geboeid door de systeemwereld’!

Initiatieven vanuit inwoners zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in een dorp of wijk en het welzijn van inwoners. Daarnaast kunnen ze zorggebruik verminderen en ondersteunen bij voorzieningen die onder druk staan. In het programma Kans voor de Veenkoloniën is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het stimuleren van bewonersinitiatieven, o.a. door het deelprogramma Kracht van de Veenkoloniën. Ervaringen laten zien dat burgerinitiatieven door energieke en enthousiaste inwoners worden geïnitieerd en uitgevoerd en dat ze op velerlei terreinen impact hebben. Tegelijkertijd leert de ervaring dat ze aan banden worden gelegd door de regels en barrières vanuit de systeemwereld.

Biografie

Stichting Kracht van de Veenkoloniën – Roelof Dilling, Piet Wolters, Toine Fennisen Annemieke Visser Senior onderzoeker TGO

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan