Wie het weet, mag het zeggen: de wetenschap, de professional of de zieke!

Thomas de Boer

Mensen die leven in armoede hebben ook vaak gezondheidsproblemen. Wetenschappers storten zich op dit fenomeen en doen onderzoek. Beleidsmakers en professionals zijn actief in het bedenken van goed beleid en mooie programma’s om mensen te stimuleren gezonder te leven. De mens die arm en ziek is ondergaat dit alles en heeft de neiging zich terug te trekken. Drie verschillende perspectieven op hetzelfde thema waarbij de ene het beter denkt te weten dan de ander. Helaas is het resultaat meestal teleurstellend.

In deze workshop willen we niet de competitie aangaan, maar juist de verbinding zoeken. Hoe kunnen deze drie kennisbronnen elkaar versterken en samen oplossingen bedenken die voor mensen echt werken.

We gaan werken vanuit de leefwereld van mensen in armoede en we verbinden de verschillende kennisbronnen aan elkaar. We denken ‘out of the box’ en creëren prachtige mensgerichte oplossingen.

In deze workshop nodigen we wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen uit om samen met elkaar aan de slag te gaan. We gaan ontdekken wat echt de meerwaarde is van kennisdelen. Doe je mee?

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan