Revolutie

15:00 - 15:40

We zijn allemaal van de afdeling ‘Gezond en Gelukkig Leven’

Vincent Luyendijk

Vincent Luyendijk deelt zijn visie over duurzame en gezonde steden, waarbij hij inzoomt op de rol van de openbare ruimte, sport en bewegen, mobiliteit, groen en aanliggende thema’s.

Biografie

Vincent Luyendijk ondersteunt steden bij het verbeteren van de leefomgeving. Zijn ervaring is dat het hierbij essentieel is vanuit domeinoverstijgende samenwerking tussen sport, bewegen, zorg, onderwijs, welzijn, mobiliteit, buitenruimte en cultuur.

Hij doet continu onderzoek naar de bouwstenen voor fijne toekomstgerichte steden. Via www.defijnestad.nl is een dit onderzoek de komende maanden te volgen. Tijdens het Gezondheidsfestival gaan we met die bouwstenen aan de slag.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan