13:30 - 14:05

De patiëntreis van de toekomst

Zonja de Klein en Leonore van Kasteel

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

Ziekenhuizen nemen een belangrijke positie in binnen het zorglandschap. Hoe kunnen digitale services ervoor zorgen dat zij ook in de toekomst toegankelijk blijven voor iedereen. Wat kunnen we reeds zelf doen, waarvoor zoeken we contact met een zorgorganisatie en hoe zou de reis van een patiënt er eigenlijk ook uit kunnen zien. BeterDichtbij (www.beterdichtbij.nl) is een initiatief van de Nederlandse ziekenhuizen zelf.

De ruime ervaring van BeterDichtbij rondom digitalisering in de zorg komen terug in deze workshop. Zonja de Klein en Leonore van Kasteel nemen u mee in wat wel en niet werkt, hoe de manier van werken gaat veranderen, welke verandervaardigheden hierbij nodig zijn maar ook welke kansen er ontstaan! En uiteraard zijn zij daarbij benieuwd ook naar uw eigen ideeën daarbij!

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan