13:30 - 14:05

De regio als redding?

Marleen Kraaij-Dirkzwager

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

De regio is hot. Steeds vaker werken we regionaal samen om maatschappelijke problemen op te lossen. Of om de uitvoering van zorg of ondersteuning te verbeteren. Dit gebeurt in de zorg en in het sociaal domein. En of het nu om preventie gaat, het inkopen van specialistische jeugdzorg of om minder last te hebben van schotten tussen wetten en werkvelden. Telkens wordt de regio gezien als het beste niveau om aan de slag te gaan.

Regionaal werken kan zeer waardevol zijn. Tegelijkertijd wordt er nu wel heel vanzelfsprekend naar de regio gekeken als oplossing voor allerhande opgaven. In de praktijk blijkt het vaak niet zo simpel. Een nieuw organisatieprincipe kent kansen, maar ook risico’s.

Daarom schreef de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het online essay De regio als redding? Om bij te dragen aan een scherper politiek en maatschappelijk gesprek over de beloften van de regio. En over de keerzijden en wenselijkheid van regionaal werken.

Biografie

Tijdens het Gezondheidsfestival vertelt Marleen Kraaij-Dirkzwager over het advies. En gaat ze met u in gesprek. Marleen is sinds 1 september 2021 raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Met plezier verkent en verbindt zij verschillende perspectieven op ziekte, gezondheid en zorg. In gesprek gaan over goede zorg leidt tot samenwerking en daarmee tot verbetering van de kwaliteit van leven van velen. Marleen Kraaij-Dirkzwager is vrijgevestigd arts Maatschappij + Gezondheid en Master in Public Health.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan