14:20 - 14:55

De brug tussen informele en formele zorg

Anne Hilderink

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

Anne Hilderink is initiator en ontwikkelaar van de coöperatie Klooster&Buren.
De 310 leden van de coöperatie bestaan uit dorpsbewoners van Kloosterburen en omliggende dorpen. Ze zetten zich in om het gebied leefbaar te houden. Klooster&Buren is voortgekomen uit de stichting Sint Jan, die in 2006 een woonvorm voor kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelde.

Sindsdien heeft de stichting verder gebouwd aan een eigen visie en werkwijze van en door bewoners, waardoor het dorp bruist van de initiatieven. Zo heeft de coöperatie inmiddels het zorgcentrum ’t Olde Heem gekocht om zelf te exploiteren. Zo zorgen de bewoners ervoor dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen. Er is een kloostertuin opgezet met groente en fruit die onderhouden wordt door vrijwilligers. Monumenten zoals de Nicolaaskerk krijgen een herbestemming.

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan