16:00 - 16:35

Een leefbaar dorp: utopie of werkelijkheid

Annelies Brandsma, Anneke Lukkes en Bea Moed

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

Het delen van de aanpak, de kennis, en de impact rondom de ontwikkeling van een vrijwilligersinitiatief op het gebied van welzijn, leefbaarheid in het dorp.

Dit initiatief wordt gekaderd met theoretische onderbouwing, oa vanuit de contacten met de Erasmus-universiteit Rotterdam.

Vanuit eigen ervaringen en een ‘Eigen Visie op het dorp” wordt in de workshop een toelichting gegeven op:

  • Aanpak; “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan.
  • Latente behoefte inwoners
  • Vrijwilligers versus organisaties in het zorg/welzijnslandschap, versus verenigingsleven
  • Theorie en beleid
  • Doe-democratie
  • Voorbeeldfunctie

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal in het dorp Oldeberkoop heeft als doel middels burgerkracht betaalbare algemene voorzieningen aan te bieden in het sociale domein waardoor participatie en zelfredzaamheid in Oldeberkoop kan worden vergroot. Daarnaast is het streven om de verbondenheid in en de vitaliteit van Oldeberkoop te verstevigen voor de toekomst en waarbij het leefklimaat aantrekkelijk blijft voor alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen.

Zie ook: www.stichtingwelzijnopdorpseschaal.nl 

Biografie

Annelies Brandsma werkt in het dorp als bestuurder en vrijwilliger op diverse terrein, en heeft een achtergrond in de Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Anneke Lukkes heeft ervaringen in de financiële sector en bij semi-overheidsorganisaties en kijkt met een Bedrijfskundige blik naar haar leefomgeving.

Bea Moed is een pionier. Haar plan voor vernieuwing van het sociaal domein won in 2011 bij een investeringsronde voor kennisinnovatie.
Sindsdien begeleidt ze experimenten in het sociaal domein o.a. Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden en ook in het dorp Oldeberkoop.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan