15:10 - 15:45

Mensgericht innoveren in zorg en welzijn

Job van 't Veer

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

De zorg is enorm aan het veranderen, onder andere met de inzet van zorgtechnologie. Daar is echter niet elke zorg- of welzijnsprofessional even gelukkig mee. Hoewel er al veel inzichten zijn over hoe verander- en innovatieprocessen zijn aan te pakken, zien we dat veel goed bedoelde initiatieven uiteindelijk niet erg succesvol zijn.
Dus…wat gaat hier niet goed? Hoe neem je alle betrokkenen dan wèl actief mee in de implementatie van die apps, sensoren, PGO’s, enzovoorts? Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je met enig lef, en vooral sámen met de mensen op de werkvloer aan de slag moet om tot passende veranderingen te komen. Bovendien illustreren we dat ontwerpgerichte, (co)creatieve werkvormen erg leuk zijn om in de praktijk uit te voeren!

Biografie

Dr. J.T.B. (Job) van ‘t Veer is lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn bij NHL Stenden Hogeschool. Sinds 2012 houdt hij zich bezig met het thema digitale innovatie in zorg en welzijn. Binnen alle projecten – zich afspelend binnen de volle breedte van het zorg- en welzijnsdomein –  ligt de nadruk op een ontwerpgerichte benadering: hoe kun je samen met cliënten, patiënten, bewoners en professionals op een innovatieve (en mogelijk digitale) manier de zorg- en ondersteuning beter maken?  Naast de onderzoeksactiviteiten is hij verbonden aan o.a. de Master Digitale innovatie in Zorg en Welzijn .

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan