15:10 - 15:45

Passende hulp volgens jongeren: In hoeverre beslissen we echt samen?

Kasia de Vries, Alona Labun en Anja Holwerda

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

Binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is de stem van jongeren ontzettend belangrijk. Om jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te helpen, is het essentieel om te vragen naar hun ervaringen, wensen en behoeften. Vanuit een open houding. Wat hebben jullie nodig? Waar gaat het al goed en waar kan het beter in de jeugdhulp?’ Deze vragen staan centraal tijdens de regelmatige pizza-bijeenkomsten met jongeren die Kenniswerkplaats Jeugd Friesland organiseert in samenwerking met Jimmy’s in Leeuwarden. Jongeren delen hun verhalen, ideeën en noemen concrete (verbeter)punten. Deze ervaringskennis geeft, naast wetenschappelijke en praktijkkennis, uniek inzicht in wat werkt in de samenwerking met jongeren en hoe jeugdhulp passender en effectiever kan. De opgehaalde inzichten worden vervolgens ingebracht in leernetwerken van ervaringsdeskundige jongeren, ouders/opvoeders, hulpverleners en beleidsmakers. Daarnaast maken we de ervaringskennis van jongeren direct toepasbaar voor de praktijk. Een mooi voorbeeld is de praatplaat ‘Passende hulp volgens jongeren’ – een reflectietool voor hulpverleners om de samenwerking met jongeren en gezinnen te verbeteren.

In deze workshop nemen we de deelnemers mee in hoe jongerenparticipatie vorm krijgt binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Vervolgens gaan ze aan de slag met de praatplaat om te ervaren hoe ze de tool kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk. Zodoende krijgen ze ter plekke inzicht in (1) wat ze al kunnen, doen en bereikt hebben in samenwerking met jongeren én (2) waarin ze nog willen groeien. Ze gaan naar huis met een handige tool die helpt te reflecteren op de samenwerking met jongeren, zowel in direct contact alsook tijdens intervisie, supervisie of casuïstiekbesprekingen.

Biografie

Kasia de Vries is ervaringsdeskundige jongere en vrijwilliger jongerenwerker bij Jimmy’s. Kasia is actief betrokken bij de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en haar inhoudelijke projecten en initiatieven.

Alona Labun is de coördinator van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en ook werkzaam als senior onderzoeker bij Jeugdhulp Friesland.

Anja Holwerda is senior onderzoeker, lid Kernteam en projectleider binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland van twee deelprojecten: ‘Leren van prakrijkervaringen’ en ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen’.

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan