15:10 - 15:45

Integraal zorg en leefstijlaanbod van de toekomst - de zoektocht naar een gezamenlijke oplossing

Nick Cramer en Chiel Driessen

Login om deze content te bekijken

Helaas, je moet eerst ingelogd zijn om deze content te kunnen bekijken.
Klik op de knop inloggen hieronder om toegang te krijgen of meld je aan als je nog geen account hebt.

In de transitie van zorg naar (positieve) gezondheid wordt in de toekomst meer ingezet op zelfmanagement, eigen regie en ondersteuning van professionals dichtbij de inwoner zelf. Dit vraagt een verandering van samenwerking tussen professionals, informeel aanbod en inwoners.

Met regionale stakeholders, ondersteund door projectleiders van het Hi!Noord Incubatielab, wordt momenteel verkend of een Gezondheidshuis (op wijk- of dorpsniveau) een goede plek kan zijn waar deze samenwerking wordt gefaciliteerd. Samen met De LeefstijlStraat Emmen bespreken we in deze sessie het concept Gezondheidshuis, nieuwe vormen van leefstijlaanbod en samenwerking met aanbod in de wijk.

Biografie

Meld je aan als deelnemer

Meld je idee aan